Zwierzęta w domu-radość czy problem

Zwierzęta domowe często uważane są za najlepszych przyjaciół człowieka. Stosunki między ludźmi a zwierzętami mają formę symbiozy. My ze swojej strony oferujemy im dom oraz pożywienie, one zaś odpłacają się Nam swoją pomocuntitled-1.pngą w życiu codziennym. Dla przykładu psy są niezwykle potrzebne w życiu osób niewidomych, czy też sparaliżowanych. Zwierzęta domowe często towarzyszą Nam przez całe życie, pocieszając Nas wesołym merdaniem ogona, budząc lizaniem twarzy, spacerując z Nami w niedzielne popołudnia.
Niestety, ale zwierzęta domowe są także źródłem problemów zdrowotnych wielu ludzi. Obecnie reprezentują one drugą, po roztoczach kurzu domowego, grupę alergenów całorocznych, mających największy udział w rozwoju chorób alergicznych. Obecność alergenów w otoczeniu stanowi warunek konieczny dla rozwoju uczulenia i objawów choroby, oraz podtrzymywania przewlekłego stanu zapalnego w narządach objętych chorobą.
Wykazano, że bezpośredni kontakt ludzi ze zwierzętami zwiększa prawdopodobieństwo powstania uczulenia, a następnie rozwoju objawów astmy i nieżytu nosa. Nawet osoby nie posiadające zwierząt są narażone na kontakt z ich alergenami, a więc i na rozwój objawów alergicznych. Alergeny zwięrzęce obecne są przede wszystkim w próbkach kurzu domowego pobranych z podłóg, miękkich wykładzin, a także w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i kurzu pobranym z materacy w sypialniach. Całkowite unikanie narażenia na alergen w alergiach na zwierzęta jest raczej niemożliwe, alergeny zwierzęce stwierdza się bowiem w próbkach kurzu pobranych praktycznie ze wszystkich badanych miejsc publicznych, włączając w to nowe budynki mieszkalne, centra handlowe, gabinety lekarskie a nawet zbudowane szpitale. Alergeny zwierzęce obecne są również w mieszkaniach, w których zwierząt nigdy nie było. Czynniki uczulające, Czynniki uczulające, odnajdywane w próbkach kurzu domowego ulegają aerolizacji i łatwo przenikają do dróg oddechowych.

 Objawy i mechanizm uczulenia na alergeny zwierząt

Naskórki zwierząt są odpowiedzialne za występowanie całorocznych dolegliwości alergicznych. Koty i psy są zwierzętami najczęściej kontaktującymi się z człowiekiem. Jednocześnie stają się one najpowszechniejszym źrodłem alergii zwierzęcych.

Pomimo, że psy znacznie przewyższają swoją liczebnością koty w domach, wśród rodzin atopowych i nieatopowych, to uczulają one rzadziej. Alergicy, uczuleni na przewyższają swoją liczbą osoby uczulone na psy. Wśród alergików uczulonych na koty objawy całorocznego alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek występowały częściej niż wśród uczulonych na psa. Uważa się, że z jednej strony jest to spowodowane większą bliskością kota - koty znacznie częściej niż psy przebywają w domu, a nawet w sypialni, w łóżku dzieci, z drugiej strony zaś alergen kota jest uważany za bardziej alergizujący od alergenu psa. Wśród pacjentów uczulonych na zwierzęta u 5% rozwija się zapalenie spojówek, 9% egzema, 27% katar i u 78% dolegliwości astmatyczne. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy są skutkami miejscowego działania alergenu, który np. dostał się na skórę po polizaniu przez zwierzę. Anafilaksja może być z kolei efektem ugryzienia przez zwierzę.
W przybliżeniu ok. 43% uczulonych Pacjentów trzyma obecnie zwierzęta. U ok. 10% dochodzi do zaostrzenia dolegliwości ze strony oczu, nosa, skóry, oskrzeli. Stałe narażenie na alergeny nasila objawy uczulenia, dochodzi także do rozwoju zapalenia alergicznego w drogach oddechowych - stąd wyraźne nasilenie u osób trzymających zwierzęta. Obecność zwierząt w domu w przypadku dzieci uczulonych z astmą powoduje wzrost częstości występowania objawów ze strony układu oddechowego - częstsze przeziębienia, kaszel oraz płytszy oddech. Usunięcie zwierzęcia prowadzi do natychmiastowej poprawy. Redukcja ekspozycji alergenowej może zmniejszyć objawy astmatyczne, prowadząc do zmniejszenia zapalenia i nadrekatywności oskrzeli.

Rozpoznawanie alergii na zwierzęta

Wywiad
W przypadku każdego rodzaju alergii decydujące dla jej rozpoznania jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z określeniem wszystkich możliwych źródeł ekspozycji Pacjenta na różne zwierzęta. Ważne jest nie tylko połączenie występowania objawów z ekspozycją na zwierzęta, ale także stwierdzenie ich ustępowania w izolacji od narażenia np. podczas wakacji lub weekendu. Potwierdzenie klinicznej istotności uczulenia u chorego z astmą oskrzelową można uzyskać wykonując test prowokacyjny z alergenem.
Testy skórne
Wstępne rozpoznanie alergii na zwierzęta powinno być potwierdzone testami skórnymi, wykonanymi najlepiej metodą nakłucia naskórka (test punktowy). Interpretując testy skórne należy pamiętać, że wykazują one jedynie obecność swoistych IgE i nie dowodzą, że objawy są skutkiem reakcji alergicznej - konieczna jest zatem zgodność z wywiadem.
Badania in vitro
W celu wykazania obecności swoistych IgE w surowicy można posłużyć się testami in vitro opartymi o metodologię RIA lub ELISA. W diagnostyce rutynowej nie mają one przewagi nad testami skórnymi, a posiadają pewne ograniczenia: brak standaryzacji preparatu dla niektórych alergenów lub zbyt wysoka cena. Jednakże w przypadku watpliwości co do wyniku testu skórnego, braku zgodności z wywiadem lub braku możłiwości jego wykonania - oznaczanie swoistych IgE w surowicy stanowi bardzo istotne narzędzie diagnostyczne.

Postępowanie alergii na zwierzęta

Najskuteczniejszym postępowaniem w przypadku alergii na zwierzęta jest eliminacja z naszego domu szkodliwego alergenu. Czasami jednak usunięcie zwierzęcia z domu nie jest możliwe chociażby ze względów emocjonalnych. Wielu chorych skłonnych jest znosić nawet przykre dolegliwości przez lata, tylko po to, aby nie rozstawać się ze swoim "ulubieńcem". W przypadkach, w których usunięcie zwierzęcia z najbliższego otoczenia (dom, praca) nie jest możliwe, staramy się zmniejszyć ilość uwalnianych alergenów lub ich rozpowszechnienie.
W tym celu zaleca się zmniejszenie liczby lub całkowite usunięcie mebli wyściełanych, dywanów i wykładzin dywanopodobnych, stanowiących skupisko alergenów. Powinno się również stosować zmywalne wykładziny podłogowe i dbać o ich regularne zmywanie środkiem dezynfekującym. Istotne jest też stosowanie odkurzaczy z odpowiednim filtrem (HEPA).

Postępowanie lecznicze

Najskuteczniejszym sposobem leczenia jest unikanie kontaktu ze zwierzęciem. Dla osób, dla których jest to niemożliwe konieczne może być leczenie farmakologiczne. Leczenie farmakologiczne alergii na zwierzęta nie różni się od leczenia alergii z innych przyczyn i wymaga stosowania zarówno leków objawowych, jak i przewlekłego leczenia przeciwzapalnego. Należy liczyć się z tym, że w przypadku kontaktu ze zwierzętami, i nawet sporadycznego narażenia na wysokie dawki alergenu, Pacjenci mogą mieć objawy mimo stosowania odpowiednich leków.
Immunoterapia jest drugim, obok unikania ekspozycji, przyczynowym sposobem leczenia alergii na zwierzęta. Dzieci w porównaniu z dorosłymi mają tendencję do silniejszej odpowiedzi immunologicznej po swoistym odczulaniu.