Skład dymu tytoniowego

Dym tytoniowy składa się z ponad 4000 związków chemicznych, z czego ponad 40 to substancje rakotwórcze, toksyczne, uszkadzające DNA lub uszkadzające płód.

Oto niektóre substancje zawarte w dymie papierosowym:

 • aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów
 • amoniak - używany do czyszczenia toalet
 • arsen - stosowany jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie
 • butan - gaz pędny, stosowany do wyrobu benzyny syntetycznej1[2].png
 • chlorek winylu - związek używany do produkcji plastiku
 • ciała smołowate - odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka
 • cyjanowodór - gaz używany w komorach gazowych do masowego ludobójstwa
 • fenole - niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela
 • formaldehyd - związek używany do konserwacji preparatów biologicznych (np. zdechłych żab)
 • metanol - trucizna, składnik benzyn silnikowych
 • nikotyna - silna trucizna uzależniająca równie silnie jak kokaina czy heroina. Podana dożylnie dawka nikotyny, zawarta w jednym papierosie, może zabić człowieka.
 • polon - pierwiastek radioaktywny, bardzo toksyczny
 • tlenek węgla - zmniejsza zawartość tlenu we krwi, składnik spalin, tzw. czad