Palenie w pracy

Palenie tytoniu w miejscu pracy powoduje straty dla pracodawcó6.pngw, między innymi.:

 • zwiększenie kosztów leczenia średnio o 18%,
 • większą absencję pracowników (o 30-50%),
 • utratę od 2,2 do 5,5 dnia pracy każdego roku,
 • częstsze występowanie wypadków przy pracy (od 29 do 100%),
 • częstsze (o 40%) występowanie obrażeń, związanych z wykonywanym zawodem,
 • stratę od 8 do 35 minut dnia pracy,
 • większą liczbę dni (o 25%), w czasie których pracownicy przebywali w szpitalu.

Wyniki badań w USA

W Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że koszty opieki medycznej ofiar chorób związanych z paleniem to około 35 mln dolarów rocznie. Straty z powodu obniżenia wpływów oraz produktywności w związku z chorobami oraz śmiertelnością kosztowały kolejne 25-60 mln dolarów rocznie. Każdy palący pracownik kosztuje rocznie firmę około 1.000 dolarów więcej w kosztach leczenia oraz absencji w pracy. Jedno z badań wykazało także, że blisko 20% wszelkich nieobecności w pracy, związanych jest z chorobami spowodowanymi nałogiem nikotynowym.

Zakaz palenia w miejscu pracy daje oszczędności dla pracodawców, m.in.:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożarów oraz strat od ognia i dymu,
 • zmniejszenie kosztów klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń,
 • zmniejszenie częstości występowania uszkodzeń wrażliwych na dym urządzeń (np. procesorów), a co z tym związane,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania do 23%.