Palenie a dzieci

Wdychanie dymu z papierosów, wpływa, u dzieci i nastolatków, na pogorszenie wielu zdolności umysłowych, takich jak czytanie, rozwiązywanie zadań matematycznych, logiczne myślenie i rozumowanie.

Według oficjalnego stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia, biernie palenie powoduje: częstsze podrażnienia i zakażenia dolnych dróg oddechowych, objawy astmy, zapalenia ucha środkowego, zwiększone ryzyko wywołania syndromu nagłej śmierci wśród dzieci i niemowląt. Powstają także nieswoiste zmiany, takie jak występowanie zaburzeń zachowania i trudności w nauce u dzieci.

W Polsce jest obecnie ponad 9mln osób palaczy (30% społeczeństwa). Co czwarty niepalący dorosły i około 80% dzieci wdycha dym tytoniowy biernie w domu. Palenie to ciągle najważniejszy problem zdrowia publicznego w Polsce.

Bierne palenie tytoniu powoduje zwiększenie zapadalności na zapalenia dolnych dróg oddechowych o 50% (szczególnie wśród dzieci do 2-go roku życia). Natomiast u dzieci starszych może dojść do podrażnienia układu oddechowego, alergii i osłabienia sprawności płuc.

Zastanówmy się więc, czy krótkotrwała przyjemność jest ważniejsza niż zdrowie najbliższych Nam osób?