Odczulanie

TERAPIA BIOREZONANSOWA

Jak mówi popularne polskie porzekadło: „Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo”, bo cóż jest ważniejszego niż możliwość przeżywania wszystkich najpiękniejszych chwil swego życia bez ciągłej troski o stan swojego zdrowia? W Naszym Gabinecie świadczymy Państwu kompleksowe usługi z zakresu odczulania. Chcemy, abyście mogli cieszyć się życiem bez alergii!

untitled-7.pngPolecamy Państwu terapię biorezonansową. Jest to znakomita metoda leczenia alergii, czyli tak zwanego odczulania. Obowiązująca obecnie (w medycynie) definicja alergii uwzględnia przede wszystkim procesy biochemiczne. W rzeczywistości wielokrotnie udowodniano, że organizm, zanim zacznie reagować na drodze biochemicznej (być uczulonym), musi być silnie obciążony biofizykalnie alergenami.

Definicję alergii stosuje się również do określenia (stwierdzalnych metodą biofizykalną) obciążeń organizmu Pacjenta. Niewykryte alergie, zwłaszcza pokarmowe, są w stanie wywołać wiele najróżniejszych dolegliwości. W metodzie Biorezonansowej BICOM próbkę alergenu (nie potencjonowany roztwór) przyłącza się do wejścia części terapeutycznej aparatu BICOM. Do testowania używa się wszystkich zinwertowanych częstotliwości alergenu, które przekazuje się za pomocą elektrody ręcznej (części testującej aparatu) do organizmu pacjenta. Jeżeli pod wpływem tych informacji wartość pomiaru poprawia się w kierunku wyrównania, jest to wskazówka, iż dana substancja stanowi czynnik zaburzający, czy też obciążający dla testowanej osoby. W zasadzie do przeprowadzenia testu nadają się wszystkie punkty akupunkturowe, w szczególności te na rękach, odpowiadające alergii.

Już podczas testowania alergenu odbywa się terapia zinwertowanymi informacjami przekazywanymi do organizmu pacjenta, o ile alergen stanowi dla niego czynnik obciążający. Istotnym składnikiem skutecznego odczulania jest usunięcie blokad oraz zredukowanie lub eliminację biofizykalnych czynników zaburzających. Pod wpływem odpowiednio przeprowadzonej terapii biorezonansowej BICOM powraca tolerancja organizmu na wcześniej obciążającą substancję. Odczulanie musi często poprzedzać karencja alergenu.

Dr Peter Schumacher z Innsbrucka stworzył model terapii alergologicznej, pod wpływem której zostają wyłączone reakcje alergiczne. Tym samym możliwy staje się kontakt z alergenem bez żadnych szkodliwych następstw (o ile alergen został wcześniej rozpoznany a przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono karencję). Model ten usprawnił dr Th. Klein z Ditzingen, wprowadzając odpowiednio dobrane ustawienia aparatu i kroki terapeutyczne, co umożliwiło wygaszanie alergii bez konieczności utrzymywania karencji. Tym samym znacznie skracając czas trwania leczenia.

Terapii aparatem BICOM nie można traktować jako panaceum. Zawsze sensownym i koniecznym krokiem jest usunięcie czynników wywołujących chorobę, czy też nakłonienie pacjenta do zmiany przyzwyczajeń. W przeciwnym razie często, by osiągnąć trwały sukces terapeutyczny, nie wystarcza samo przeprowadzenie terapii. Jednak z drugiej strony niemal nie istnieją choroby, czy dolegliwości, w przypadku których zastosowanie terapii biorezonansowych BICOM nie przynosi efektów. Często obserwuje się, że BICOM stanowi istotne uzupełnienie (czy też wzmacnia działanie) innych metod leczenia. Tak więc BICOM może być stosowana zarówno jako główna, jak i uzupełniająca metoda leczenia alergii i odczulania. Istotną zaletą terapii aparatem BICOM jest bezbolesne odczulanie na dany czynnik, bez podawania jakichkolwiek substancji. Dochodzi jedynie do odwrócenia drgań alergenu. Zabieg taki trwa od kilku do kilkunastu minut, ale niekiedy wymaga powtórzenia. Brak kontaktu z alergenem przez okres 1-2 tygodni przed i po terapii podnosi efektywność leczenia. Dlatego eliminowanie uczuleń na pyłki kwiatów, drzew i traw przeprowadza się według kalendarza kwitnień, bądź też w okresie jesienno-zimowym. W przypadku alergii pokarmowych zaleca się dietę bez czynnika odczulanego.

Doskonałe efekty osiągane są w leczeniu metodą biorezonansową, takich chorób alergicznych jak: wszelkiego rodzaju alergie: pokarmowe, inhalacyjne, astma oskrzelowa, katar sienny, atopowe zapalenie skóry, alergie na jady owadów, pokrzywki, grzybice jelit.

Zapraszamy do gabinetu AlergiaTest Lublin!