Następstwa zdrowotne

 • Co roku na świecie z powodu chorób, spowodowanych nałogiem tytoniowym, umiera 4 miliony palaczy
 • Codziennie na świecie umiera 11 tys. palaczy
 • W Polsce 70 tys. palaczy umiera rocznie z powodu chorób odtytoniowych
 • 50 proc. zgonów dotyczy osób w wieku 35-69
 • 60 proc. populacji palących zapadnie w ciągu 20 lat na choroby spowodowane nałogiem tytoniowym

Co może się stać gdy palisz...

 • Wypalenie każdego papierosa wiąże się z natychmiastowym wzrostem ciśnienia tętniczego i przyspieszeniem akcji serca.
 • Palenie papierosów zmniejsza skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie ła2.pnggodnego nadciśnienia tętniczego lekami, często nie zapobiega wystąpieniu powikłań związanych z nadciśnieniem, jeżeli pacjenci jednocześnie palą papierosy. Znany jest fakt częstszego występowania nadciśnienia złośliwego u palaczy.
 • Jeżeli palisz papierosy, to korzyści wynikające z przyjmowania leków obniżających ciśnienie tętnicze będą widoczne dopiero wtedy, gdy rzucisz palenie.
 • Nie pocieszaj się tym, że palisz niewiele lub mniej niż kiedyś. Nie ma "bezpiecznej" liczby wypalanych papierosów. Palenie nawet 5 papierosów dziennie wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia powikłań nadciśnienia tętniczego.
 • U osób palących znacznie częściej niż u niepalących dochodzi do konieczności amputacji nóg (z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych).
 • Papierosy mogą być źródłem impotencji u mężczyzn i zaburzeń płodności u kobiet. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań w czasie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.
 • U kobiety palącej w czasie ciąży, mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju płodu i w następstwie częstsze zgony noworodków.
 • Nie daj się nabrać na papierosy "light" lub "ultra-light". Aż 75% palaczy uważa, że palenie takich papierosów jest mniej szkodliwe. Tymczasem badania naukowe wskazują, że w porównaniu z papierosami tradycyjnymi palenie takich papierosów nie zmniejsza ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego.
 • Średnia długość życia osób niepalących w krajach rozwiniętych systematycznie rośnie. Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami niepalącymi a palaczami wynosi 15 lat. Czy warto dla przyjemności zaciągania się dymem papierosowym poświęcić 15 lat życia ?
 • Podejmij decyzję o rzuceniu palenia już dzisiaj. Jest to możliwe - w USA udaje się to ponad milionowi palaczy rocznie, a liczba byłych palaczy przewyższa ilość osób nadal palących papierosy.

Nawet po kilkudziesięciu latach trwania nałogu organizm jest w stanie naprawić szkody spowodowane paleniem tytoniu. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, aby rzucić palenie!